ราคาทั่วไป | แผนที่สนาม | รายละเอียดราคาต่าง ๆ ของการใช้สนาม | การจองเวลาการใช้สนาม   
    เมนูหลัก
    หน้าแรก
    เมืองเอกรังสิต
    เมืองเอกวิสต้า
    เมืองเอกวังน้อย
    Car Golf
    Club House
    แจ้งการชำระเงิน
    Admin Zone
    ติดต่อกับทางสนาม


   รายละเอียดราคาต่าง ๆ ของการใช้สนาม
 
เมืองเอกวังน้อย
  จำนวนหลุม 5 หลุม
  จำนวนพาร์ 5 พาร์
  ค่ากรีนฟี รวมค่าแคดดี้ วันธรรมดา คนละ 500 บาท
วันหยุด คนละ 500 บาท
  รถ Cart 500 บาท


* หมายเหตุ :

บริษัท ฟอร์จูน คันทรี จำกัด (วังน้อย)

จะต้องมีคนเล่นตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป จึงจะจองได้
กรณีจอง 1-3 กลุ่ม จะต้องจองก่อนถึงวันเล่น 2 สัปดาห์
กรณีจองมากกว่า 4 กลุ่ม ขึ้นไป จะสามารถ จองก่อนถึงวันเล่นได้ 1 เดือน
หลังจากจองแล้ว จะค้องชำระค่ากรีนฟี *เป็นรายบุคคล โดยจ่ายเต็มจำนวนและต้องชำระก่อนถึงวันเล่น -
1 สัปดาห์
สามารถจ่ายค่าจองสนามโดย PAY IN เข้าบัญชี บริษัทฯ ดังนี้
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ชื่อบัญชี บริษัทสนามกอล์ฟเมืองเอก
เลขที่บัญชี 001-1-33974-6
กรณียกเลิกต้องยกเลิกก่อนถึงวันเล่น 5 วัน ไม่เช่นนั้นจะไม่คืนเงินค่ากรีนฟี
Copyright © 2009 www.muangakegolfs.com